вул. Є. Озаркевича 4, м. Львів, 79016 +38 (032) 235 22 66 reyestr.spital@gmail.com

Політика щодо протидії домаганням

Політика БФ Шпиталю Шептицького щодо протидії домаганням

Мета

Благодійний фонд Шпиталь імені Митрополита Андрея Шептицького курії Львівської Архиєпархії УГКЦ (далі - БФ Шпиталь Шептицького) прагне забезпечити професійне робоче середовище, в якому немає місця залякуванням, ворожості, приниженням, жорстокому поводженню чи іншим правопорушенням, що можуть перешкоджати роботі або порушувати гідність людини.

Домагання в будь-якій формі – словесні, фізичні, візуальні – не допускаються, включаючи, серед іншого, цькування за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних, філософських чи політичних уподобань, мови, статі, віку, національного чи етнічного походження, майнового стану, соціального походження, інвалідності, стану здоров'я, сімейного стану або статусу біженця, як визначено законодавством України.

Сфера застосування

Ця політика поширюється на працівників БФ Шпиталь Шептицького, які працюють по трудовому договору, цивільно-правовій угоді, а також волонтерів, практикантів, стажерів.

Визначення

Домагання - поведінка яка заподіює незручність або шкоду, що порушує недоторканність приватного життя особи. Така поведінка може полягати у прямих або непрямих словесних образах або погрозах, недоброзичливих зауваженнях, брутальних жартах або інсинуаціях, небажаних листах і дзвінках, у показі образливих або принизливих фотографій, залякуванні, хтивих жестах, небажаних дотиках, ударах, фізичному нападі або в інших подібних діях, що порушують приватні межі людини.

Домагання не обов'язково мають сексуальний характер. Вони також можуть набувати форми словесних образ, включаючи негативні коментарі, що не адресовані безпосередньо певній особі, але виникають у ситуаціях, коли така особа може їх почути.

Сексуальне домагання може включати будь-яку форму вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, що є невідповідною та застосовується з метою або підбурює порушення гідності певної особи, сприяючи створенню залякуючого, ворожого, принизливого або образливого середовища. Сюди входять неприємні пропозиції сексуального характеру, вимагання сексуальних послуг або інший словесний чи фізичний контакт сексуального характеру. Важливо зазначити, що для сексуальних домагань не існує визначених меж щодо віку та статі.

Відповідальність

Працівники БФ Шпиталь Шептицького, які працюють по трудовому договору, цивільно-правовій угоді, а також волонтери, практиканти та стажери несуть відповідальність за захист робочого середовища від домагань. Кожному, кому стає відомо про випадок цькування у якості свідка, особи, якій про це розповіли, або у якості особи, яка стала об'єктом такого цькування, наполегливо рекомендується повідомити Уповноваженого з питань профілактики протидії домаганням БФ Шпиталь Шептицького (далі - Уповноважений).

Якщо Уповноваженому стає відомо про можливі випадки статевого зловживання чи домагань, він зобов'язаний вживати відповідних заходів якнайшвидше, навіть якщо особа (або особи), які постраждали, не хочуть цього від керівництва БФ Шпиталю Шептицького.

Репресивні заходи

БФ Шпиталь Шептицького забороняє працівникам, які працюють по трудовому договору, цивільно-правовій угоді, а також волонтерам, практикантам та стажерам застосовувати репресивні дискримінаційні заходи проти будь-якої іншої особи, яка порушила питання про цькування, сексуальне домагання чи дискримінацію щодо іншої особи. Проти особи, яка добросовісно повідомила про підозру щодо домагань не застосовуються жодні заходи у відповідь.

Ця політика буде враховуватися при взаємодії з третіми сторонами, у відповідних контрактах та угодах, в рамках управління проектами міжнародного співробітництва та програмами гуманітарної допомоги, а також в рамках проектів соціальної та медичної діяльності в Україні.

Для забезпечення дотримання цього зобов’язання необхідна участь усіх осіб, які працюють у БФ Шпиталь Шептицького.

Всі особи, що працюють у БФ Шпиталь Шептицького по трудовому договору, цивільно-правовій угоді, а також волонтери, практиканти та стажери зобов’язані дотримуватись цієї політики.

Image
Милосердя змінює світ.

Головне меню

Корисно знати