вул. Є. Озаркевича 4, м. Львів, 79016 +38 (032) 235 22 66 reyestr.spital@gmail.com

Положення про діяльність волонтерів

Положення про діяльність волонтерів у Благодійному фонді Шпиталь імені Митрополита Андрея Шептицького курії Львівської Архиєпархії УГКЦ

Положення

БФ Шпиталь Шептицького прагне до створення і підтримки середовища, яке забезпечує основні цінності організації та запобігає насильству та експлуатації всіх бенефіціарів. Всі працівники, які працюють по трудовому договору, цивільно-правовій угоді, а також волонтери, практиканти та стажери мають робити свій внесок у побудову гармонійного робочого середовища на основі командного духу, взаємної поваги та розуміння. Всі вище зазначені особи мають поважати честь та гідність усіх бенефіціарів, з якими вони контактують, та гарантувати, що їх особиста і професійна поведінка завжди буде відповідати найвищим моральним стандартам.

БФ Шпиталь Шептицького рішуче засуджує і забороняє будь-які форми насильства та експлуатації:

 1. Насильство та експлуатація, як акти прояву аморальної та неналежної поведінки, є підставою для заходів дисциплінарного впливу аж до припинення співпраці або звільнення, з одночасним повідомленням правоохоронних органів про вчинення дій неправомірного характеру. Заборонено приймати на роботу, пропонувати грошові суми, товари та послуги, в обмін на будь-які дії сексуального характеру, чи дії, які можуть розцінюватись як експлуатація особи та приниження її гідності.
 2. Волонтерам заборонено мати будь-які стосунки сексуального характеру з дітьми (особами віком до 18 років), незалежно від місцевих традицій, законів про повноліття, віку працівника, партнера чи волонтера. Припущення волонтера про повноліття особи не виправдовує його неналежної та протизаконної поведінки.
 3. Якщо волонтер має сумніви або підозри щодо здійснення насильства або експлуатації з боку іншого працівника або партнера, він/вона повинен(на) повідомити про такі сумніви Уповноваженого з питань профілактики протидії домаганням.
 4. Волонтери не повинні брати участі в жодній формі переслідування, дискримінації, фізичного або словесного приниження, залякування, фаворитизму або експлуататорських відносин.

Загальні положення

 1. Волонтер – це людина, яка діє з власної доброї волі, а не з матеріального чи фінансового інтересу, реалізовує шляхом волонтерства потребу приносити користь суспільству та зміцнювати потенціал громади у відповідь на гуманітарні та соціальні виклики.
 2. Робота волонтерів організовується та керується завідувачами відділень та підрозділів БФ Шпиталь Шептицького

Права та обов’язки волонтерів

Права волонтера:

 1. щоб до нього/неї ставилися згідно умов викладених у договорі між БФ Шпиталь Шептицького та волонтером;
 2. пройти ознайомлення з структурою БФ Шпиталь Шептицького;
 3. пройти інструктаж;
 4. мати керівника/координатора;
 5. отримувати відгук про результати своєї діяльності від керівника/координатора;
 6. мати можливість для підвищення/ здобуття нових знань і навичок;
 7. право висловлювати свою думку і вносити пропозиції щодо поліпшення якості реалізації програми та організації праці.

Обов’язки волонтера:

 1. знати і керуватися в своїх діях принципами організації;
 2. дотримуватись Політики протидії домаганням та Політики щодо захисту від зловживань та експлуатації і підтримувати позитивний імідж організації;
 3. бути готовим до навчання і брати участь в програмах підготовки;
 4. підтримувати добрі робочі стосунки зі співробітниками і працювати у тісній співпраці з ними та іншими волонтерами;
 5. сумлінно виконувати свою роботу;
 6. ефективно використовувати час і ресурси, які йому/їй надаються;
 7. дотримуватись режиму роботи або заздалегідь попередити керівника про його зміну;
 8. пройти інструктаж і дотримуватися правил техніки безпеки;
 9. приймати вказівки і рішення свого керівника/координатора;
 10. знати межі своїх повноважень і не виходити за рамки опису задач без попереднього погодження з керівником/координатором;
 11. дотримуватися конфіденційності (не розголошувати інформацію про бенефіціарів);
 12. повідомляти Уповноваженого з питань профілактики протидії домаганням БФ Шпиталь Шептицького про порушення Політики протидії домаганням та Політики щодо захисту від зловживань та експлуатації.
Image
Милосердя змінює світ.

Головне меню

Корисно знати